Πρόστιμο μαμούθ σε πρατήρια με νοθευμένα καύσιμα

  • Κατηγορία News
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Σε έλεγχο που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ βρέθηκε μίγμα χημικών διαλυτών και μεθανόλη σε ποσοστό 82% στις υπόγειες δεξαμενές.

Εντελώς φαίνεται ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα πρατήρια υγρών καυσίμων που πουλάνε νοθευμένα καύσιμα σε ανυποψίαστους καταναλωτές με κίνδυνο να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στους κινητήρες των οχημάτων τους.

Μάλιστα σύμφωνα με την τελευταία δημοσιοποίηση της Περιφέρειας Αττικής σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Γαλάτσι επιβλήθηκε πρόστιμο-μαμούθ 400.000 ευρώ καθώς οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η αμόλυβδη βενζίνη ήταν νοθευμένη σε ποσοστό 80% και 82% με διαλύτες και μεθανόλη!

Ειδικότερα σύμφωνα με την υπ. αρ. 838/25-02-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 200.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 19, την παρ.5 του άρθρου 20, την παρ.1 του άρθρου 22 και την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), σε συνδυασμό με την Y.A. Δ19 /Φ.11/οικ.13098 /1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 παρ.8.1β, στην εταιρεία … που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων στο Γαλάτσι, επειδή, μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε στις 13/07/21 από υπαλλήλους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στο πρατήριο υγρών καυσίμων της εταιρείας στο Γαλάτσι και στο προϊόν Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON, βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, ότι το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 RON, που ελήφθη από τις υπόγειες δεξαμενές του ανω πρατηρίου βρέθηκε Μη Κανονικό – Νοθευμένο σε ποσοστό περίπου 80% με μίγμα οργανικών διαλυτών που περιέχουν αρωματικές ενώσεις και μεθανόλη, διότι:

Α) περιέχει τον ιχνηθέτη κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 0,54 mg/l αντί του 3,0 mg/l, περιέχει μεθανόλη σε ποσοστό 13,0% v/v αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 3% v/v

Β) έχει περιεκτικότητα σε αρωματικά σε ποσοστό 43,3 % v/v αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 35% v/v,

Γ) έχει περιεκτικότητα σε οξυγόνο σε ποσοστό 6,2 % κ.β. αντί του μέγιστου 3,7 % κ.β. Επίσης, βρέθηκε ότι περιέχει θείο σε συγκέντρωση 29,5 mg/kg αντί του μέγιστου 10 mg/kg.

Δεν επιτρέπεται η διακίνηση και χρήση αυτού του προϊόντος ως καύσιμο στην ελληνική αγορά. Σημειώνεται ότι το δείγμα βυτίου βενζίνης αμόλυβδης 95 RON βρέθηκε κανονικό.

Νέο πρόστιμο 200.000 ευρώ

Με την υπ.αρ. 880/25-02-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 200.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 19, την παρ.5 του άρθρου 20, την παρ.1 του άρθρου 22 και την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), σε συνδυασμό με την Y.A. Δ19 /Φ.11/οικ.13098 /1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 παρ.8.1β, στην εταιρεία … στο Γαλάτσι, επειδή, μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε στις 13/07/21 από υπαλλήλους του Σώματος Δίωξης Βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON, βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, ότι το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 RON, που ελήφθη από τις υπόγειες δεξαμενές του άνω πρατηρίου βρέθηκε Μη Κανονικό – Νοθευμένο σε ποσοστό περίπου 82% με μίγμα οργανικών διαλυτών που περιέχουν αρωματικές ενώσεις και μεθανόλη, διότι:

Α) περιέχει τον ιχνηθέτη κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 0,55 mg/l αντί του 3,0 mg/l,

Β) περιέχει μεθανόλη σε ποσοστό 10,5 % v/v αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 3% v/v

Γ) έχει περιεκτικότητα σε οξυγονούχα σε ποσοστό 6,2 % κ.β. αντί του μέγιστου 3,7 % κ.β.,

Δ) έχει αρωματικές ενώσεις σε συγκέντρωση 42,0 % v/v αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 35% v/v.

Επίσης βρέθηκε ότι περιέχει θείο σε συγκέντρωση 29,0 mg/kg αντί του μέγιστου 10 mg/kg.

Δεν επιτρέπεται η διακίνηση και χρήση αυτού του προϊόντος ως καύσιμο στην ελληνική αγορά. Σημειώνεται ότι το δείγμα βυτίου βενζίνης αμόλυβδης 95 RON βρέθηκε κανονικό.

Πρόστιμο 170.000 ευρώ σε πρατήριο στη Νίκαια

Με την υπ’ αρ. 154913/23-02-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ σε επιχείρηση … στη Νίκαια, καθώς τα δείγματα πετρελαίου κίνησης diesel και super diesel που έλαβαν στις 29/10/2020 ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. από το πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης στη Νίκαια εξετάστηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκαν Μη Κανονικά διότι παρουσίαζαν σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 400C αντί του ελάχιστου επιτρεπόμενου 550C, παραβάσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 πίνακας 8.1β της Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010…

Επίσης με την υπ’ αρ. 144538/21-02-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 ευρώ στην επιχείρηση στη Νίκαια, καθώς το δείγμα αμόλυβδη βενζίνη που λήφθηκε στις 29/11/2021 από ελεγκτές της υπηρεσίας μας από το πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης στη Νίκαια εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκε Μη Κανονικό – Νοθευμένο σε ποσοστό 30% περίπου με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν μεθανόλη, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 πίνακας 8.1β της Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ