Την ορθογραφία ή την έχεις ή δεν την έχεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι παρακάτω πινακίδες τις οποίες έφτιαξαν οι κύριοι που...δεν την έχουν.

Δείτε τις επικές πινακίδες με τα λάθη που..."βγάζουν μάτι".