Τι πρέπει να γνωρίζεις για την παχυσαρκία

  • Κατηγορία Υγεία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Η νόσος και οι θεραπευτικές επιλογές.

Η παχυσαρκία είναι μια σύνθετη, πολυπαραγοντική διαταραχή που έχει αναγνωριστεί ως σοβαρός παράγοντας κινδύνου για άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. Σακχαρώδης Διαβήτης, Υπέρταση) από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και ως χρόνια νόσος από την Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία (American Medical Association) το 2013. Ο χαρακτηρισμός του ατόμου με παχυσαρκία ως ασθενή είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι τον οδηγεί στην αναζήτηση ιατρικής φροντίδας και λύσης. Επιπρόσθετα η ιατρική κοινότητα συνειδητοποιώντας ότι η παχυσαρκία αποτελεί πια πανδημία επιχειρεί να κατανοήσει την παθογένεια και την κλινική πορεία της νόσου ώστε να συνδράμει με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή η οποία μπορεί να είναι φαρμακευτική η/και χειρουργική.

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης εξαρτάται από το χαρακτηρισμό της παχυσαρκίας ως ήπιας, μέτριας ή σοβαρής, που στηρίζεται σε μετρήσεις βάρους και ύψους με συνεκτίμηση της κατανομής του λίπους (π.χ αυξημένη περίμετρος μέσης = κεντρική παχυσαρκία) αλλά και των συνυπαρχουσών διαταραχών (π.χ Σακχαρώδης Διαβήτης). Κατευθυντήριες οδηγίες έχουν εκδοθεί από Εθνικές και Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες και προτρέπουν σε πολυπαραγοντική προσέγγιση από διεπιστημονικές ομάδες που αναγνωρίζουν έγκαιρα τους ασθενείς που είναι υποψήφιοι για φαρμακευτική ή/και χειρουργική αντιμετώπιση. Για μεταβολικά υγιείς ασθενείς η χειρουργική αντιμετώπιση εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή για σοβαρή παχυσαρκία. Ωστόσο νεότερα δεδομένα από μελέτες σε ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές (κυρίως Σακχαρώδη Διαβήτη) έδειξαν ότι η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε στάδιο μέτριας ή και ήπιας βαρύτητας μπορεί να αναστρέψει ή και να θεραπεύσει τη μεταβολική διαταραχή καθιερώνοντας τον όρο μεταβολική χειρουργική.

Η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να λαμβάνεται μετά από ενημέρωση και συνεργασία θεράποντος ιατρού και ασθενούς και απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία (ιατρική και ψυχολογική) αλλά και δια βίου παρακολούθηση μετά το χειρουργείο που στόχο έχει να καλύψει τις διατροφικές κυρίως ανάγκες που προκύπτουν από τους διαφορετικούς τύπους χειρουργικής επέμβασης. Από την άλλη μεριά, για τους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη η θεραπεία που επιτυγχάνεται με τη μεταβολική χειρουργική μειώνει την ανάγκη για τακτικό έλεγχο κυρίως των σοβαρών επιπλοκών που προκαλεί η νόσος (π.χ οφθαλμοπάθεια) με αποτέλεσμα σημαντική μείωση νοσηρότητας και θνητότητας, σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους αλλά και τεράστιο όφελος για τα συστήματα υγείας.

ΙΝFO

Καλλιόπη Κώτσα ,Αναπλ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Δημοσίευση: gr.askmen.com

001 xtreme

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ