Το αµινοξύ λευκίνη αυξάνει τη δύναµη

Η διαθεσιµότητα των αµινοξέων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη δηµιουργία µυϊκού ιστού, ανεξάρτητα από το αν κάποιος κάνει άσκηση ή όχι. Το αµινοξύ λευκίνη έχει βρεθεί ότι ενεργοποιεί το µηχανισµό mTOR και διάφορες άλλες πρωτεΐνες, που βρίσκονται εντός του κυττάρου, και µε αυτό τον τρόπο αυξάνεται η δηµιουργία της µυϊκής µάζας.

 

Ερευνητές από το πανεπιστήµιο Victoria στη Μελβούρνη βρήκαν πως η συµπληρωµατική λήψη λευκίνης (4 γραµµάρια την ηµέρα για 12 εβδοµάδες) βελτίωσε σε µεγαλύτερο βαθµό τα επίπεδα δύναµης ατόµων που έκαναν προπόνηση µε βάρη, σε σχέση µε εκείνα που πήραν εικονικό συµπλήρωµα.

 

Η αύξηση των επιπέδων δύναµης στα άτοµα που έπαιρναν λευκίνη ήταν 41%, ενώ στα άτοµα που έπαιρναν εικονικό συµπλήρωµα ήταν 31%. Υπάρχουν πολλοί που έχουν δυσκολίες να προσαρµοστούν στην αρχή της προπόνησης µε βάρη και µπορεί να τους πάρει κάποιο χρονικό διάστηµα για να δουν τις προσαρµογές που θέλουν στα επίπεδα δύναµης. Αυτά τα άτοµα µπορεί να ωφεληθούν, παίρνοντας συµπληρώµατα λευκίνης.

 

Η άσκηση με αλτήρες βελτιώνει τη δύναμη

 

Πολλοί αθλητές απεχθάνονται την πραγματοποίηση των βαθιών καθισμάτων ή των βαθιών καθισμάτων έχοντας τη μπάρα μπροστά απότο πρόσωπο, επειδή είναι από τη μια μέρα δύσκολο να κρατήσουν τη μπάρα στον ώμο, ενώ από την άλλη προσπαθούν να ισορροπήσουν τη μπάρα χρησιμοποιώντας τα χέρια. Οι αλτήρες μπορεί να αποτελέσουν μια εναλλακτική πρακτική στην πραγματοποίηση των βαθιών καθισμάτων. Μπορεί κάποιος να κρατήσει τους αλτήρες στο πλάι και να κάνει βαθιά καθίσματα ή προβολές, και η βελτίωση της δύναμης θα είναι σημαντική. Η πραγματοποίηση αυτών των ασκήσεων κυρίως γίνεται από ασκούμενους που δεν κάνουν προπόνηση για να συμμετάσχουν σε κάποιο διαγωνισμό του bodybuilding.

 

  • Κατηγορία Άσκηση

Τα 8 σετ αυξάνουν τη δύναμη σε σχέση με το ένα σετ

 

Η πραγματοποίηση μιας προπόνησης με 8 σετ (80% 1ΜΕ) μέχρι εξάντλησης αύξησε τη δύνα- μη σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την πραγματοποίηση μιας προπόνησης μόνο με ένα σετ μέχρι εξάντλησης. Αυστραλοί ερευ- νητές βρήκαν πως η αύξηση της δύναμης στην ομάδα που έκανε 8 σετ ήταν της τάξεως του 19%, ενώ η ομάδα που έκανε προπόνηση με ένα σετ αύξησε τη δύναμη κατά 11% μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 12 εβδομάδων. Ωστόσο η ισχύς μειώθηκε στην ομάδα των 8 σετ. Οι προπονήσεις με πολλά σετ είναι καλές για να αυξηθεί η δύναμη, αλλά όχι για να βελτιωθεί η ισχύς. Ενώ οι προπονήσεις με πολλά σετ μπο- ρεί να είναι αποδοτικές για αθλητές που κά- νουν bodybuilding, δεν είναι καλές για αθλη- τές που συμμετέχουν σε αθλήματα ισχύος.

 

 

  • Κατηγορία Άσκηση

Η σταδιακή μείωση του σωματικού βάρους δεν επηρεάζει τη δύναμη και την ισχύ

 

Αθλητές, όπως οι bodybuilders, οι αρσιβαρί- στες και οι πυγμάχοι, πολύ συχνά πρέπει να χάσουν κιλά, χωρίς ωστόσο να μειωθεί η απόδοσή τους. Τα αποτελέσματα μιας εργα- σίας που έγινε στη Νορβηγία, βρήκαν πως αθλητές ισχύος, που μείωσαν σταδιακά το σωματικό τους βάρος (0,7% του σωματικού τους βάρους την εβδομάδα) απέδωσαν καλύτερα από εκείνους τους αθλητές που έχασαν απότομα σωματικό βάρος (1,4% του σωματικού τους βάρους). Η πρώτη ομάδα αθλητών μείωσε τη θερμιδική πρόσληψη κατά 19%, ενώ η δεύτερη κατά 30%. Οι αθλητές που έχασαν βάρος σταδιακά, μπόρεσαν να διατη- ρήσουν τα ίδια επίπεδα δύναμης στις πιέσεις πάγκου, ενώ τα επίπεδα της άλιπης σωματικής μάζας παρέμειναν τα ίδια, κάτι που δεν έγινε με την ομάδα των αθλητών που μείωσαν από- τομα το σωματικό τους βάρος. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά, αφού οι αθλητές που πήραν μέρος στην έρευνα είχαν προπονητική εμπειρία από 10 έως 16 έτη, ενώ έκαναν προπόνηση με βάρη για τουλάχιστον τρεις ώρες την εβδομάδα.